Услуги

* ТРАНСПОРТ – предлагаме логистика и международна спедиция на стоки (freight management solutions) и товари между контрагенти от България и от страните от Европейската Общност, както и от целия свят. Организираме и превозваме вашите стоки по суша, море и въздух, а често и в комбинация.

 • Международен автомобилен транспорт
 • Вътрешен автомобилен транспорт
 • Врата до врата
 • Международен контейнерен транспорт
 • Въздушен транспорт
 • Оформяне на митнически формалности
 • Съхранение и складиране в складови бази в София и Варна
 • Дистрибуция на стоки до крайни получатели от нашите логистични центрове
 • Логистични услуги за специални проекти

* КОРАБНО АГЕНТИРАНЕ – Имаме договорни отношения с големи туристически круизни компании – PRINCESS CRUISES (USA), CARNIVAL CRUISES, P & O CRUISES, etc.  Оперираме с танкери във Варна и Бургас.

 • Денонощно обслужване
 • Пристанищни стифадорски услуги
 • Бързо въвеждане на кораба в пристанището; бързо приключване на митническите и имиграционни формалности, уреждане на  изискванията на пристанищните служби и др.
 • Непрекъснато и своевременно информиране на всички участници за оперативния прогрес
 • Оказване съдействие на Капитана във всички отношения
 • Уреждане на формалностите по смяна на членове на екипажа
 • Координиране доставките на резервни части, прясна вода,  пощенски пратки, доставки на хранителни и други продукти по време на престоя на кораба в пристанището
 • Координиране на отдаването на миячни, сантинни води и нефтоводни смеси
 • Организиране на отплаването веднага, след като операцията по товарене/разтоварване приключи

* КОНТРОЛ (ИНСПЕКЦИЯ И НАДЗОР)извършваме лицензирана проверка на стоки и установяване на вреди, като извършваме стоков, качествен и количествен контрол на товари.